Brug regnvand

Hele vinteren 2019-2020 har mine vandbeholdere sparet mig for mange liter vand. Her på siden er der ideer til hvad regnvand kan bruges til.

Afvaskning af hus og vinduer

Fat i den langskaftede kost og fyld en stor balje med 1/2 dl soda og et par sprøjt håndopvaskemiddel. Fej tagudhæng, mur og vinduer af med kosten inden vinduerne sæbes ind. Kør dem over hvis de er meget beskidte. Hent endnu en spand vand og kast vand på ruderne med en kop.
Da regnvandet ikke indeholder kalk kommer der ikke pletter på ruden. Men er man meget sippet, kan de få en omgang med squiseren.