Rengøringsmidler

På denne side er der videoklip, hvor jeg kort fortæller om de forskellige indholdsstoffer i vaske- rengøringsmidler. Som supplement til de viste videoer er der nederst på siden angivet online adresser på uddybende teori.

Borup kemi bog

Borup har en udmærket online bog om de forskellige rengøringskemikalier.
Et godt opslagsværk, men præget af, at de sælger midlerne.
Link bogBorup kemi bog

Deklaration af Vaske- og rengøringsmidler og sundhed

Listen over de stoffer, der skal deklareres i vaske- og rengøringsmidler kan findes på side 24 i følgende EU-forordning: Om mærkning og datablad for vaske- og rengøringsmidler.
På midler, der sælges i detailhandlen skal det stå på etiketten sammen med evt. R (risiko) og S (sikkerheds) – sætninger og symboler.

I rigtig mange år har denne liste indeholdt 22 kemiske stoffer, der skal deklareres i % intervaller. Stoffet skal deklareres, hvis det indgår i en koncentration på over 0,2%.

EU-Listen bør revideres
En nyindkøbt Rodalon på sprayform, som “Desinficerer, fjerner skimmelsvampe og dårlig lugt og renser jordslåede tekstiler” er således ikke deklareret for det aktive indhold af Benzalkoniumklorid. (2015) Ifølge oplysninger fra fabrikanten har produktet været en stor succes, og der sælges meget. MEN det er altså ikke sundt og miljømæssigt at desinficere køleskab, bad, toilet, husdyr, møbler og vinduer i private hjem! Problemet bliver ikke mindre af, at produktet sælges i sprayflaske, så det må formodes at vores lunger på længere sigt vil tage skade.
Ligeledes skal alle kalkløsere i syreholdige rengøringsmidler ikke deklareres, da de ikke er på listen. Ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv er det vigtigt, at anvende de rette kemikalier til forskellige rengøringsprocesser. Bliver alt desinficeret går det ud over vores sundhed.

Hvis man vil undgå allergifremkaldende, hormonforstyrrende og CMR-stoffer og samtidig rengøre miljøvenligt er det vigtigt, at kende til rengøringsprocessen. Det kan man læse sig til, men nedenfor har jeg lavet nogle videoklip,som kort fortæller om de enkelte stofgrupper.

Første videoklip omhandler de stoffer som binder smudspartikler i vaskevandet:

1. Video – Tensider elller vaskeaktive stoffer:

Inddeles efter deres elektriske ladning:
-anionaktive med negativ ladning (-) Naturlige “sæber”, LAS og alkylsulfonat
-nonionaktive er uden ladning (o) Alkyletoxylater og sukkertensider
-kationaktive med positiv ladning (+) Kvartanære ammoniumforbindelser i skyllemidler/Rodalon
-amfotære tensider er både positivt og negativt ladet (+/-) Betainer hud/håndopvask

2. Video – Kalkbindende stoffer

Den anden video omhandler de stoffer, som er tilsat vores rengørings- og vaskemidler for at binde kalk og magnesiumioner i vaskevandet, således at tensiderne bedre kan virke.
Kalkbindere kaldes også kompleksdannere. Det kan være fosfater, Zeolitter, EDTA, fosfonater, citrater m.v.

3. videoklip Blegemidler

Dette videoklip handler om de blegende stoffer, der kan være tilsat de forskellige vaske-rengøringsmidler. Deres funktion er at blege de smudspartikler og farvepigmenter, som tensiderne ikke fjerner. Det kan være Natriun-perborat i hvidvaskemidler eller Klorholdige midler, der har en belegende effekt eksempelvis på hvide bomuldskitler.

Databaser med regøringskemikalier:

Forbrugerbladet TÆNK
Bladet giver uvildig vejledning og oplysning inden for alle forbrugesområder. Det kan læses on-line i fuldformat på biblioteket eller ved køb af abonnement. Læs mere

Dig og kemien
Rigtig god database om rengøringskemikalier m.v. med link til relevant myndigheder. Informationscenteret: Miljø og Sundhed Se: Opbygning i temaer

Kemikalielisten
Giftlinjen har en god søgedatabase som beskriver, hvad man skal gøre ved indtagelse af kemikalier eller af farlige planter. Der er link til faresymboler, undersøgelser og videre læsning om emnet. Prøv og søg på “eddikesyre” her: Kemikalielisten

Læs mere på Brancheforeningen SPT (Sæbe, parfume og teknisk/kemiske produkter)

Læs mere om desinfektion “Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren”, Statens Seum Institut, 2004

Informationscenter for Miljø og sundhed har en rigtig god og uvildig hjemmeside. Råd om rengøringsmidler, Problematiske stoffer i vaske-, opvaske og rengøringsmidler eller slå op i deres kemidatabase: kemiinfo.dk

Det anbefales at læse i rapporten fra Miljøstyrelsen: Vaskemidler og kemikalier i offentlige og private vaskerier, samt miljøvejledningen om “vask og rengøring” fra Miljøstyrelsen, http://www.miljoevejledninger.dk/

Læs om kemikalier
Miljøstyrelsen har sammensat en rigtig god database hvor man bla. kan læse alt om klassificering, lovgivning sundheds- og miljøvurderinger, listen over farligs stoffer og meget mere. Her er gode oversigtsartikler om de stoffer der p.t. diskuteres i pressen.

Formaldehyd, ftalater, dimethylfumarat, nonyl-phenol-etoxylat, flammehæmmere, triclosan og flourforbindelser til imprægneringsmidler er aktuelle stoffer, som nævnes i en artikel i Jyllandsposten 19/11/2009 om “Hvad klædeskabet gemmer”. Forbrugerguiden er opdelt på emner.

Læs om: Vaske- og rengøringsmidler
Miljøstyrelsen har en direkte telefon 7012 0211

EU-database
EU- har samlet en række databaser, hvor man kan få kemiske formler, funktion og miljø- og sundhedsoplysninger på kemiske stoffer. Databasen er meget omfattende, men indeholder resumeer på kemikalierne. Databasen hedder:  ESIS: Eropean chemical Substances Information system

Undgå kemikalier i din hverdag
En pjece om hormonfrostyrrense stoffer i vores hverdag

Miljø og sundhedsvurdering af vaske- rengøringskemikalier

Rapport Miljøstyrelsen:  Vaskemidler og kemikalier i offentlige og private vaskerier

Miljø- og sundhedsvurdering af blegemidler

Rengøringsmidler i danske køkkenskabe

Denne fotostory er et eksempel på e-læringsobjekt der kan anvendes til læring i det virtuelle run. Den vider hovedgrupperne af vores almindelige rengøringsmidler. Når der sumes ind på deklarationen stopper de studerende for at anlysere det deklarerede indhold. Se fotostory

Borup kemi bog

Borup har en udmærket online bog om de forskellige rengøringskemikalier.
Et godt opslagsværk, men præget af, at de sælger midlerne.
Link bogBorup kemi bog